Tarieven

De Minister van Infrastructuur & Waterstaat heeft de tarieven als volgt vastgesteld (2018):

Profiel Machinist   
Module Vergunning   € 200,-
Module Algemeen   € 200,-
Module Machinist Reizigers Beperkt Bevoegd (BB) en Volledig Bevoegd (VB) (incl. praktijkexamen)   € 200,-
Module Machinist Goederen Beperkt Bevoegd (BB) en Volledig Bevoegd (VB) (incl praktijkexamen)   € 200,-
Module Veiligheidscommunicatie   € 400,- 
     
Profiel Machinist ERTMS    
Module Basis Theorie    € 200,-
Module Basis Simulatie    € 400,-
Module Dual Signalling Theorie    € 200,-
Module Dual Signalling Simulatie    € 400,-
Module HSL-Zuid Theorie    € 200,-
Module HSL-Zuid Simulatie    € 400,-
Module Betuweroute A15 tracé Theorie    € 100,-
Module Betuweroute A15 tracé Simulatie    € 200,-
Module Betuweroute Havenspoorlijn Theorie    € 100,-
Module Betuweroute Havenspoorlijn Simulatie    € 200,-
     
Profiel Rangeerder   
Module Algemene vakkennis   € 200,-
Module Samenstellen en begeleiden van treinen   € 200,- 
Module Veiligheidscommunicatie   € 400,-

Module Praktijksimulatie 

  € 679,-
     

Profiel Wagencontroleur 

  
Module Basisbekwaamheden   € 200,-
Module Vervoer Gevaarlijke Stoffen   € 200,-
Module Veiligheidscommunicatie   € 400,-
Module Praktijksimulatie   € 679,-
     
Profiel Treindienstleider    
Module Treindienstleider Minimaal Bevoegd (MB)   € 500,-
Module Praktijksimulatie Minimaal Bevoegd (MB)   € 400,-
Module Treindienstleider Volledig Bevoegd (VB)   € 500,-
Module Praktijksimulatie (Minimaal Bevoegd/Volledig Bevoegd)   € 400,-
Module Veiligheidscommunicatie   € 400,-
     

Praktijkexaminator

   
Initieel examen: digitale kennistoets / training 3 dagdelen /mondeling afsluitend examen (incl. registratie in register)   € 1.000,-
Jaarlijkse herinstructie bijeenkomst / jaarlijkse opname in register   € 500,-
     
Taalexamen    € 500,-
   
Inzage van examen   € 50,-
     
Aangepast examen ivm functiebeperking   € 100,- toeslag
     
Duplicaat certificaat   € 50,-

Genoemde bedragen zijn exclusief het wettelijk geldend BTW-tarief.