Wagencontroleur´╗┐´╗┐ 

Waar is het examen op gebaseerd?

Het examen is gebaseerd op de Europese wet- en regelgeving, en de vertaling daarvan naar Nederlandse wetgeving, met name het Besluit spoorwegpersoneel 2011 (BSP 2011) en de TSI OPE Exploitatie 2011 (nu 2015), Regeling Spoorverkeer, General Contract of Use for Wagons (GCU/AVV) en het RID/VSG  

De te toetsen vakbekwaamheidseisen staan verwoord in het Examenprogramma. Klik hier´╗┐ om naar het Examenprogramma te gaan.

Hoe ziet het examen eruit?

Het examen Wagencontroleur bestaat uit 3 modules:

Naam module

Soort examen

Aantal theorie- vragen (+)

Tijdsduur van het examen

Basisbekwaamheden

Theorie en praktijk (simulatie)

61

75 minuten theorie, 90 minuten praktijk

Vervoer gevaarlijke stoffen

Theorie en praktijk (simulatie)

27

45 minuten theorie, praktijk wordt meegenomen in basisbekwaamheden

Veiligheidscommunicatie

Simulatie en praktijk

 

30-45 minuten simulatie; praktijk wordt meegenomen in praktijkexamen wg

Het is mogelijk meerdere modules op één dag te doen.

Theorie-examen

Kennis en inzicht worden getoetst in een theorie-examen op de computer door middel van meerkeuze vragen, meer antwoordvragen en invulvragen en in de vorm van kleine casussen. Het examen is gericht op het kennen van de regelgeving en procedures, het inzicht in de processen en de keten waarin de kandidaat werkt en het weten hoe te handelen.

Er is een demo beschikbaar van het soort vragen en de wijze van afname. Kies daarvoor in het menu: Demo examens.

Praktijkexamen

Het praktijkexamen wagencontroleur wordt afgenomen in de vorm van simulaties op het terrein van de werkplaats Strukton inAmersfoort. De scenario’s komen qua complexiteit overeen met de toekomstige taak.

Welke toelatingsvoorwaarden zijn er?

Om toegelaten te worden tot de examens gelden voorwaarden. Deze kunt u vinden in het Examenprogramma. 

Het praktijkexamen moet uiterlijk binnen een jaar na slagen zijn afgenomen. Als dat niet mogelijk is moet het theorie-examen opnieuw worden afgelegd.

Wanneer is de kandidaat geslaagd?

Elke theoriemodule dient met een voldoende te worden afgerond. Een onvoldoende score voor één van de modules kan niet worden gecompenseerd door een voldoende voor een andere module. De kandidaat is geslaagd als 80% van de totaal te behalen score per examen is behaald. De vragen kennen een weging: 1 of 3 punten.

De kandidaat is voor het praktijkexamen geslaagd als hij de naar de mening van de erkende praktijkexaminator alle taken voldoende kan uitvoeren.

Wat ontvangt de kandidaat na het behalen van een module?

Theoriedeel module Basisbekwaamheden wagencontroleur behaald

Certificaat

Theoriedeel module Vervoer gevaarlijke stoffen behaald

Certificaat

Praktijkdeel module Basisbekwaamheden wgc behaald

Certificaat

 

Regeling specifieke vrijstellingen

Het huidige VVRV-examenprogramma wagencontroleur bevat de modules Basisbekwaamheden en Vervoer Gevaarlijke Stoffen.

Voorheen werden examens bij de SERV afgenomen. De volgende certificaten geven vrijstelling voor de modules Basisbekwaamheden en Vervoer Gevaarlijke Stoffen.

SERV-certificaat Technische controle goederenmaterieel (betreft nationale treinen) plus aanvullende vermelding Wagenmeester en/of Internationaal Vervoer (uitbreiding internationale treinen) plus vermelding RID/VSG categorie 2 en/of 3.

SERV-certificaat Wagenmeester (nationale en internationale treinen) plus vermelding RID/VSG categorie 2 en/of 3.

SERV-certificaat Wagencontroleur (nationale en internationale treinen) plus SERV-certificaat VSG categorie 2.

´╗┐

Hoe vindt aanmelding plaats?

Aanmelding bij VVRV vindt plaats met behulp van het aanvraagformulier.Ga daarvoor in het menu naar: Aanvragen examen. U vindt daar ook een overzicht van mee te sturen documenten.