Treindienstleider´╗┐ 

Treindienstleider Volledig Bevoegd

Waar is het examen op gebaseerd?

Het examen is gebaseerd op de Europese wet- en regelgeving, en de vertaling daarvan naar Nederlandse wetgeving, met name het Besluit spoorwegpersoneel 2011 (BSP 2011) en de TSI OPE Exploitatie 2011 (nu 2015). Daarnaast is het examen gebaseerd op het Handboek Treindienstleider en de Werkwijze Treindienstleider.

De te toetsen vakbekwaamheidseisen staan verwoord in het Examenprogramma. Klik hier om naar het Examenprogramma te gaan. En klik op seinbeeldenlijst en symbolenlijst BVS-BVL die behoren bij het examenprogramma.

Hoe ziet het examen eruit?

Het examen treindienstleider Volledig Bevoegd bestaat uit 2 modules:

Naam module

Soort examen

Aantal theorie- vragen (+)

Tijdsduur van het theorie-examen

Basisbekwaamheden Treindienstleider VB

Theorie en praktijk (simulatie)

81

90 minuten theorie, 90 minuten praktijk

Veiligheidscommunicatie (zie menu voor veiligheidscommunicatie)

Simulatie en praktijk

 

30-45 minuten simulatie

Het is mogelijk meerdere modules op één dag te doen.

Theorie-examen

Kennis en inzicht worden getoetst in een theorie-examen op de computer door middel van meerkeuze vragen, meer antwoordvragen en invulvragen en in de vorm van kleine casussen. Het examen is gericht op het kennen van de regelgeving en procedures, het inzicht in de processen en de keten waarin de kandidaat werkt en het weten hoe te handelen.

Er is een demo beschikbaar van het soort vragen en de wijze van afname. Kies daarvoor in het menu: Demo examens.

Praktijkexamen

Het praktijkexamen treindienstleider volledig bevoegd wordt afgenomen in de vorm van simulaties op de sets van VL Vakopleidingen. De scenario’s komen qua complexiteit overeen met de toekomstige taak. Elk scenario bevat + 5 situaties, plus overnemen en overgeven van de dienst.

Welke toelatingsvoorwaarden zijn er?

Om toegelaten te worden tot de examens gelden voorwaarden. Deze kunt u vinden in het Examenprogramma. 

Het praktijkexamen moet uiterlijk binnen een jaar na slagen voor het theorie-examen en het examen veiligheidscommunicatie zijn afgenomen. Als dat niet mogelijk is moet het theorie-examen opnieuw worden afgelegd.

Wanneer is de kandidaat geslaagd?

Elke theoriemodule dient met een voldoende te worden afgerond. Een onvoldoende score voor één van de modules kan niet worden gecompenseerd door een voldoende voor een andere module. De kandidaat is geslaagd als 80% van de totaal te behalen score per examen is behaald. De vragen kennen een weging: 1, 2 of 3 punten.

De kandidaat is voor het praktijkexamen geslaagd als hij de naar de mening van de erkende praktijkexaminator alle kritische taken voldoende kan uitvoeren en een minimaal aantal punten behaald op de overige beoordelingspunten.

Wat ontvangt de kandidaat na het behalen van een module?

Theoriedeel module Basisbekwaamheden treindienstleider VB behaald

Certificaat

Praktijkdeel module Basisbekwaamheden treindienstleider VB behaald en theoriedeel behaald

Certificaat

Hoe vindt aanmelding plaats?

Aanmelding bij VVRV vindt plaats met behulp van het aanvraagformulier.Ga daarvoor in het menu naar: Aanvragen examen. U vindt daar ook een overzicht van mee te sturen documenten.

 

Treindienstleider Minimaal Bevoegd

Veel van wat hierboven staat, geldt ook voor de treindienstleider MB. Klik hier voor het examenprogramma. En klik op seinbeeldenlijst en symbolenlijst, deze behoren bij het examenprogramma. Het praktijkexamen bestaat uit een simulatie-examen in Den Haag. De scenario’s komen qua complexiteit overeen met de toekomstige taak. Elk scenario bevat + 5 situaties, plus overnemen en overgeven van de dienst.´╗┐

Het examen treindienstleider Minimaal Bevoegd bestaat uit 2 modules:

Naam module

Soort examen

Aantal theorie- vragen (+)

Tijdsduur van het theorie-examen

Basisbekwaamheden Treindienstleider MB

Theorie en praktijk (nu nog proeve van bekwaamheid)

61

75 minuten theorie, 90 minuten praktijk

Veiligheidscommunicatie (zie menu voor veiligheidscommunicatie)

Simulatie en praktijk

 

30-45 minuten simulatie