Taalvaardigheid

Waar is het examen op gebaseerd?

Het examen is o.a. gebaseerd op artikel 5 van het Besluit spoorwegpersoneel 2011 (BSP 2011) betreffende de taalbeheersing van veiligheidsfunctionarissen, Richtlijn 2015/995/EU (TSI) en -voor machinisten- Richtlijn 2007/59/EU. Daarnaast is een lijst spoorse termen opgesteld. Klik hier voor de lijst.

De te toetsen vakbekwaamheidseisen staan verwoord in het Examenprogramma. Klik hier om naar het taalexamenprogramma te gaan.

Voor een toelichting op de taalniveaus klik hier .

Hoe ziet het examen eruit?

Het taalexamen voor veiligheidsfunctionarissen bestaat uit 1 module met twee onderdelen.

Naam module

Soort examen

Tijdsduur van het examen

Algemene taalvaardigheid: lezen, luisteren, schrijven, spreken

Theorie en praktijk (gesprek)

60 minuten theorie,

20-25 minuten praktijk

Taalvaardigheid: spoortermen

Theorie en praktijk (gesprek)

30 minuten theorie,

30 minuten praktijk

Theorie-examen

Kennis en inzicht worden getoetst in een theorie-examen op de computer door middel van meerkeuze vragen, meer antwoordvragen en invulvragen. Het examen is aangepast aan het niveau dat past bij de betreffende veiligheidsfunctie.

Praktijkexamen

De taalvaardigheid in de praktijk wordt beproefd in een gesprek met een docent met een tweedegraads bevoegdheid Nederlands.

Welke toelatingsvoorwaarden zijn er?

Om toegelaten te worden tot de examens gelden geen specifieke voorwaarden.

Wanneer is de kandidaat geslaagd?

Elk onderdeel van de module dient met een voldoende te worden afgerond. Een onvoldoende score voor één van de onderdelen kan niet worden gecompenseerd door een voldoende voor een ander onderdeel. De kandidaat is geslaagd als 70% per algemeen taalvaardigheidsonderdeel is behaald en 80% voor het onderdeel spoortermen.

Wat ontvangt de kandidaat na het behalen van een module?

Module taalvaardigheid (algemeen en spoortermen)

Certificaat

Hoe vindt aanmelding plaats?

Aanmelding bij VVRV vindt plaats met behulp van het aanvraagformulier. Ga daarvoor in het menu naar: Aanvragen examen. U vindt daar ook een overzicht van mee te sturen documenten.