Machinist 

Waar is het examen op gebaseerd?

Het examen is gebaseerd op de Europese wet- en regelgeving, en de vertaling daarvan naar Nederlandse wetgeving, met name Richtlijn 2007/59/EG, de Spoorwegwet, het Besluit spoorwegpersoneel 2011 (BSP 2011) en de (ministeriële) Regeling spoorwegpersoneel 2011.

De te toetsen vakbekwaamheidseisen staan verwoord in het Examenprogramma. Klik hier om naar het Examenprogramma te gaan. Klik hier voor het overzicht van seinen die de aspirant-machinist moet kennen. 

In de Vakkennis machinist vindt u de onderwerpen waarover vragen kunnen worden gesteld in het examen. Ga naar de pagina Expertise en vervolgens naar Vakkennis; u kunt daar de clusters downloaden.

Hoe ziet het examen eruit?

Het examen machinist bestaat uit 5 modules:

Naam module

Soort examen

Aantal theorie- vragen (+)

Tijdsduur van het examen

Vergunning

Theorie

30

45 minuten

Algemeen

Theorie

50

60 minuten

Reizigers

Theorie en praktijk

25

45 minuten theorie, halve dag praktijk

Goederen

Theorie en praktijk

25

45 minuten theorie, halve dag praktijk

Veiligheidscommunicatie

Simulatie en praktijk

-

30-45 minuten simulatie; praktijk wordt meegenomen in

praktijkexamen mcn

Daarnaast zijn er aanvullende modules voor het rijden op ERTMS-baanvakken. Zie aldaar.

Het is mogelijk meerdere modules op één dag te doen.

Theorie-examen

Kennis en inzicht worden getoetst in een theorie-examen op de computer door middel van meerkeuze vragen, meer antwoordvragen en invulvragen en in de vorm van kleine casussen. Het examen is gericht op het kennen van de regelgeving en procedures, het inzicht in de processen en de keten waarin de kandidaat werkt en het weten hoe te handelen.

Er is een demo beschikbaar van het soort vragen en de wijze van afname. Zie daarvoor het menu: Demo examens.

Praktijkexamen

In het praktijkexamen moeten situaties voorkomen die een goede afrondende beoordeling mogelijk maken. Het praktijkexamen omvat het rijden op een baanvak waarvoor de kandidaat al wegbekendheid heeft en op materieel waarvoor de kandidaat al materieelbekendheid heeft en in een dienstuitvoering die qua complexiteit overeenkomt met zijn toekomstige taak.

Welke toelatingsvoorwaarden zijn er?

Om toegelaten te worden tot de examens gelden voorwaarden.  Deze kunt u vinden in het Examenprogramma. Klik hier voor een toelichting op de voorwaarden voor kandidaat-machinisten.

 Het praktijkexamen moet uiterlijk binnen een jaar na slagen voor het theoriedeel zijn afgenomen. Als dat niet mogelijk is moet het theorie-examen R of G  opnieuw worden afgelegd.

Wanneer is de kandidaat geslaagd?

Elke module dient met een voldoende te worden afgerond. Een onvoldoende score voor één van de modules kan niet worden gecompenseerd door een voldoende voor een andere module. De kandidaat is geslaagd als 80% van de totaal te behalen score per examen is behaald. De vragen kennen een weging: 1, 2 of 3 punten.

De kandidaat is voor het praktijkexamen geslaagd als hij de naar de mening van de erkende praktijkexaminator alle taken voldoende kan uitvoeren.

Wat ontvangt de kandidaat na het behalen van een module?

Module Vergunning behaald

Certificaat

Module Algemeen behaald

Certificaat

Theoriedeel module Reizigers of Goederen behaald

Certificaat

Praktijkdeel module Reizigers of Goederen behaald 

Certificaat

Hoe vindt aanmelding plaats?

Aanmelding bij VVRV vindt plaats met behulp van het aanvraagformulier.Ga daarvoor in het menu naar: Aanvragen examen. U vindt daar ook een overzicht van mee te sturen documenten.