Rangeerder 

Waar is het examen op gebaseerd?

Het examen is gebaseerd op de Europese wet- en regelgeving, en de vertaling daarvan naar Nederlandse wetgeving, met name de Spoorwegwet, het Besluit spoorwegpersoneel 2011 (BSP 2011), de (ministeriële) Regeling spoorwegpersoneel 2011 en de TSI OPE Exploitatie 2011 (nu 2015).

De te toetsen vakbekwaamheidseisen staan verwoord in het Examenprogramma. Klik hier om naar het Examenprogramma te gaan. Klik hier om naar het overzicht van seinen te gaan.

Hoe ziet het examen eruit?

Het examen rangeerder bestaat uit 3 modules:

Naam module

Soort examen

Aantal theorie- vragen (+)

Tijdsduur van het examen

Algemene vakkennis

Theorie

53

60 minuten

Samenstellen en begeleiden van treinen

Theorie en praktijk

21

30 minuten theorie, 2 uur praktijk

Veiligheidscommunicatie

Simulatie en praktijk

-

30-45 minuten simulatie; praktijk wordt meegenomen in praktijkexamen rgr

Het is mogelijk meerdere modules op één dag te doen.

Theorie-examen

Kennis en inzicht worden getoetst in een theorie-examen op de computer door middel van meerkeuzevragen, meer antwoordvragen en invulvragen en in de vorm van kleine casussen. Het examen is gericht op het kennen van de regelgeving en procedures, het inzicht in de processen en de keten waarin de kandidaat werkt en het weten hoe te handelen.

Er is een demo beschikbaar van het soort vragen en de wijze van afname. Zie daarvoor in het menu: Demo examens.

Praktijkexamen

In het praktijkexamen moeten situaties voorkomen die een goede afrondende beoordeling mogelijk maken. Het praktijkexamen bestaat uit het verrichten van werkzaamheden als rangeerder op de locatie Watergraafsmeer. Om bekend te raken met de locatie krijgt de kandidaat een verplichte instructie.

Het praktijkexamen kent nogal wat regels en voorwaarden, ook moeten er verklaringen worden ingevuld door werkgever én kandidaat rangeerder. De werkwijze van het praktijk examen kunt u –met de benodigde instructies en verklaringen-  hier downloaden. Neem voor het plannen van een praktijkexamen tijdig contact op met VVRV.

Instructie voor de kandidaat

Werkwijze praktijkexamen rangeerder

Werkgeversverklaring vrijwaring

Kandidaatsverklaring vrijwaring

Welke toelatingsvoorwaarden zijn er?

Om toegelaten te worden tot de examens gelden voorwaarden.  Deze kunt u vinden in het Examenprogramma. Voorafgaand aan het praktijkexamen dienen een kandidaatsverklaring en een werkgeversverklaring te worden ingevuld.

Het praktijkexamen moet uiterlijk binnen een jaar na slagen zijn afgenomen. Als dat niet mogelijk is moet het theorie-examen opnieuw worden afgelegd.

Wanneer is de kandidaat geslaagd?

Elke theoriemodule dient met een voldoende te worden afgerond. Een onvoldoende score voor één van de modules kan niet worden gecompenseerd door een voldoende voor een andere module. De kandidaat is geslaagd als 80% van de totaal te behalen score per examen is behaald. De vragen kennen een weging: 1, 2 of 3 punten.

De kandidaat is voor het praktijkexamen geslaagd als hij de naar de mening van de erkende praktijkexaminator alle taken voldoende kan uitvoeren.

Wat ontvangt de kandidaat na het behalen van een module?

Module Algemene Vakkennis behaald

Certificaat

Theoriedeel module Samenstellen en Begeleiden behaald

Certificaat

Praktijkdeel module Samenstellen en Begeleiden behaald

Certificaat

Hoe vindt aanmelding plaats?

Aanmelding bij VVRV vindt plaats met behulp van het aanvraagformulier. Ga daarvoor in het menu naar: Aanvragen examen. U vindt daar ook een overzicht van mee te sturen documenten.