Junior dienstregelingplanner

Waar is het examen op gebaseerd?

ProRail is verantwoordelijk voor het op een veilige manier zo maximaal mogelijk benutten van het spoorwegnet in Nederland. Met een groot aantal vervoerders en een complexe dienstregeling op relatief beperkte infrastructuur, is een goede planning cruciaal.

Het examenprogramma dienstregelingplanner gaat uit van startende dienstregelingplanners werkzaam bij ProRail of vervoerders die de stap maken naar junior dienstregelingplanner en bevat de eisen die ProRail heeft opgesteld voor de junior-dienstregelingplanner,

De te toetsen vakbekwaamheidseisen staan verwoord in het Examenprogramma. Dit programma is in ontwikkeling.

Hoe ziet het examen eruit?

Het examen bestaat uit een theorie-examen en een praktijkexamen. Deze zijn  in ontwikkeling.

Naam module

Soort examen

Aantal theorie- vragen (+)

Tijdsduur van het theorie-examen

Tijdsduur van het simulatie/

praktijkexamen

Basiskennis  dienstregeling plannen

 theorie-examen

 60    
Plannen in Donna

 praktijkexamen

 

 

 

Theorie-examen

Kennis en inzicht worden getoetst in een theorie-examen op de computer door middel van meerkeuze vragen, meer antwoordvragen, aanwijsvragen en invulvragen. Het examen is gericht op het kennen van de regelgeving en procedures, het inzicht in de processen en de keten waarin de kandidaat werkt en het weten hoe te handelen in Donna.

Er is een demo beschikbaar voor de soort vragen en de wijze van afname. Zie daarvoor in het menu Examens ‘demo en informatie examens'.

Praktijkexamen

Het praktijkexamen wordt afgenomen in de vorm van simulaties. De scenario's komen qua complexiteit overeen met de toekomstige taak.

Welke toelatingsvoorwaarden zijn er?

Nader te bepalen. 

Het praktijkexamen moet uiterlijk binnen een jaar na slagen zijn afgenomen. Als dat niet mogelijk is moet het theorie-examen opnieuw worden afgelegd.

Klik hier voor de toelatingsvoorwaarden.

Wanneer is de kandidaat geslaagd?

Elke module dient met een voldoende te worden afgerond. Een onvoldoende score voor één van de modules kan niet worden gecompenseerd door een voldoende voor een andere module. De kandidaat is geslaagd als 80% van de totaal te behalen score per examen is behaald. De vragen kennen een weging: 1, 2 of 3 punten.

De kandidaat is voor het praktijkexamen geslaagd als hij de naar de mening van de gecertificeerde praktijkexaminator alle taken voldoende kan uitvoeren.

Wat ontvangt de kandidaat na het behalen van een module?

theorie-examen behaald

Certificaat

Praktijkexamen behaald

Certificaat

Hoe vindt aanmelding plaats?

Aanmelding bij VVRV vindt plaats met behulp van het aanvraagformulier.

Klik hier voor het aanvraagformulier.