De functie van gecommitteerde bij VVRV

De uitvoering van praktijkexamens vindt plaats door gekwalificeerde praktijkexaminatoren.
De gecommitteerde houdt in opdracht van VVRV toezicht of de uitvoering van praktijkexamens van de veiligheidsfuncties treindienstleider, machinist, rangeerder en wagencontroleur verloopt conform de regelgeving van VVRV.

Ook bij ERTMS- en veiligheidscommunicatie examens worden gecommitteerden ingezet.

Een tweede doel van de inzet van gecommitteerden is het ontwikkelen van een gezamenlijk normgevoel bij het beoordelen van praktijkexamens. Toezicht levert ook een bijdrage aan het scherp houden van praktijkexaminatoren. De gecommitteerde geeft ook feedback aan de praktijkexaminator waarbij hij toezicht heeft uitgevoerd, en ook dat is een belangrijk middel voor de examinator om zich verder te ontwikkelen.
Essentieel is de onafhankelijkheid van de gecommitteerde ten opzichte van de praktijkexaminator en de te examineren veiligheidsfunctionaris. De gecommitteerde rapporteert aan de directeur van VVRV en is in die zin ogen en oren van VVRV. Door de terugkoppeling die de gecommitteerde verstrekt in de vorm van jaarlijkse analyses en verbetervoorstellen, en door de input van de gecommitteerden bij de jaarlijkse professionaliseringsbijeenkomst voor alle examinatoren, is VVRV in staat zijn verantwoordelijkheid te dragen in het kader van het mandaat van het ministerie I&M, voor wat betreft de professionaliteit van de praktijkexamen en de praktijkexaminatoren.