Directie Overleg Spoorweg Veiligheid (DOSV)

VVRV verzorgt het secretariaat en uitvoerende werkzaamheden voor DOSV: het  besluitvormend gremium van de spoorsector in Nederland op het gebied van Spoorwegveiligheid. In DOSV hebben 5 belangrijke onderdelen van de spoorsector zitting:

 • ProRail: vertegenwoordigt gehele ProRail organisatie
 • NS: vertegenwoordigt alle NS bedrijven
 • Keyrail
 • KNV Vereniging Spoorgoederenvervoer: vertegenwoordigd de bij KNV aangesloten spoorgoederenvervoerders en vervoerbedrijven van spooraannemers.
 • Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland / Vereniging Regionaal Spoor: namens de bedrijven Arriva, Veolia, Connexxion en Syntus.
 • Er zijn nog een aantal belanghebbenden in de spoorsector die bij geen van bovenstaande partijen zijn aangesloten, communicatie in twee richtingen met deze partijen is punt van aandacht.

Het DOSV vindt spoorwegveiligheid belangrijk, zonder daarbij (bedrijfs) economische en maatschappelijke afwegingen uit het oog te verliezen. De manier waarop de spoorsector werkt aan verhoging van de spoorwegveiligheid kan effectiever, door beter samen te werken en door de onderwerpen te prioriteren en te managen. Daarbij legt het DOSV de focus op het realiseren van speerpunten die een hoog verwacht verbeter effect op spoorwegveiligheid halen, in relatie tot de geïnvesteerde energie en euro’s.
Dit leidt tot het mission statement van het DOSV:

Wij verhogen de spoorwegveiligheid door samen effectiever te sturen op verbetering

De visie van DOSV geeft aan waar we op lange termijn willen zijn, het wenkend perspectief voor spoorwegveiligheid:

 • De meest urgente risico’s op spoorwegveiligheid onder controle
 • Adequate, snelle actie door de spoorsector op urgente, belangrijke issues, zonder focus op schuldvraag
 • Onderling delen van analyses en oplossingen in vertrouwen, elkaar aanspreken op ongewenst gedrag
 • Maatschappelijke beoordeling als ‘een sector die zijn verantwoordelijkheid samen neemt’
 • Samen opereren waar dat kan, wederzijds respect voor afwijkende visies van bedrijven

Spoorwegveiligheid gaat vaak over grote projecten met veel aspecten. Te veel daarvan tegelijk aanpakken heeft als risico dat er niets tot resultaat leidt. Daarom focust DOSV enerzijds op het oogsten van laaghangend fruit en anderzijds voor omvangrijke issues: scherp prioriteren op verwacht veiligheidseffect per geïnvesteerde euro/energie. DOSV focust daarom op het resultaatgericht uit managen van 5 speerpunt projecten op spoorwegveiligheid die over de interfaces gaan.
Nadat een project is afgerond kan een nieuw speerpunt worden gekozen.

Bij het zoeken naar een gemeenschappelijke richting prevaleren de gezamenlijke belangen van de sector boven het eigen belang van de deelnemende partijen. De weging van de belangen is de optelsom van de eigen belangen die, voor individuele continuïteit, een basis van gezamenlijkheid nodig heeft bij de betreffende issues.