Voorbereidings overleg DOSV (VBO)

VVRV verzorgt het secretariaat en uitvoerende werkzaamheden voor het VBO. In het VBO zijn dezelfde partijen vertegenwoordigd als in het Directie Overleg Spoorweg Veiligheid (DOSV), op niveau van de safetymanagers. SMO vergadert éénmaal per maand en verzorgt de voorbereiding van onderwerpen voor het DOSV. VBO doet voorstellen voor de DOSV jaaragenda en de agenda voor een specifieke vergadering van DOSV. Na de vergadering pakt VBO de actiepunten op en belegt die zoveel mogelijk in de reguliere organisaties van de deelnemende bedrijven.

Door inbreng van onze expertise helpen we de directies van de spoorbedrijven hun verantwoordelijkheid voor een veilig spoorsysteem in te vullen vanuit een integrale en overkoepelende benadering .Hiermee draagt het VBO bij aan actief en sectorbreed veiligheidsmanagement van de spoorsector.
Het bundelen van onze denkkracht en expertise maakt dat we met minder meer kunnen doen, de onderlinge afstemming draagt bij aan de kwaliteit van ons advies en de samenwerking in de sector. We gaan daarbij zowel proactief als reactief te werk: we delen lessen uit incidenten, inspectie en audits en gebruiken de risicoanalyse als instrument om proactief advies uit te brengen aan directie (o.a. bij wijzigingen).