Marktsegment Rail van de sectorkamer Mobiliteit, Transport, Logistiek, Maritiem
VVRV neemt deel aan het markt segment Rail van de sectorkamer MTLM, die MBO opleidingen in de sector besturen, en dus ook de MBO 3 opleiding Machinist Railvervoer. Doel van de deelname van VVRV is bijdragen leveren aan een goede aansluiting borgen van de MBO opleidingen op het beroeps kwalificerend examen voor de machinist Railvervoer.

Het doel van het overleg is te komen tot uniforme afspraken en werkwijzen rondom de opleidingen van machinisten en aanpalende onderwerpen. Specifiek:

  1. Aantal BPV plekken en bij welke bedrijven
  2. Lengte / duur van BPV periodes en wanneer deze in het jaar vallen
  3. Één uniform stage handboek voor alle opleidingen en vervoerders
  4. Jaarafspraken over aantal leerlingen/behoefte aan machinisten vanuit de sector

Als aanpalende onderwerpen valt te denken aan: afspraken over PO keuringen voor studenten, over examenfinanciering etc. 

Frequentie en deelnemers:

  • Vergadering 4x per jaar in aanvang; uiteindelijk 2x per jaar
  • Deelnemers: werkgevers/vervoerders, opleidingsinstituten, vakorganisaties VVRV.