Samen met deskundigen uit de spoorwegondernemingen heeft VVRV in 2015 en 2016 veel energie besteed aan het voorbereiden van examens kennis van de infrastructuur (wegbekendheid) en kennis van rollend materieel (materieelbekendheid). Zoals bekend gaat VVRV deze examens niet afnemen, maar blijven de spoorwegondernemingen dat doen, zij het onder een gewijzigd regime.Voor meer informatie verwijzen wij u naar de brief onder "Bijlage".
Het materiaal dat VVRV hiervoor heeft ontwikkeld, is daarvoor bruikbaar en wij stellen dat daarom graag ter beschikking. Let wel dat het informatiemateriaal gebaseerd is op informatie uit 2015 en 2016 en sindsdien niet gereviewd is. Het is daarom de verantwoordelijkheid van de gebruiker van dit materiaal om na te gaan of de informatie actueel is.

Onder "Gerelateerde expertises" vindt u het ter beschikking gestelde materiaal per onderwerp.

Gerelateerde expertises