Wat doet VVRV aan expertise?

VVRV draagt bij aan de continue verbetering van de veiligheid in het railvervoer door het vakmanschap van medewerkers in veiligheidsfuncties te vergroten. Dat doen wij onder andere door expertise die in de railsector beschikbaar is t bundelen en te delen:

VVRV is bezig met een digitaal overzicht van de bronnen voor de examens voor de veiligheidsfuncties; dit noemen we Vakkennis. Inmiddels zijn 10 clusters vakkennis verschenen voor de machinist. De vakkennis omvat de begrippen die onderdeel zijn van de examenstof en is gebaseerd op de wettelijke vereisten. Hierin zijn dus geen bedrijfsregels en voorschriften opgenomen. Op basis hiervan kunnen gebruikers eigen (opleidings)documenten samenstellen. Met de begrippen kunnen opleidingsmaterialen, stageopdrachten en syllabi gemaakt worden, maar er is bijvoorbeeld ook het wettelijk deel van een handboek mee op te stellen. Doordat deze examenstof één op één is gesynchroniseerd met de vakbekwaamheidseisen (eindtermen) in het examenprogramma, kan een kandidaat die deze stof beheerst zijn examen bijna niet anders dan succesvol doorlopen.  De examenstof is gebaseerd op de wet en regelgeving, met gebruikmaking van de beste vakkennis van alle spoorwegondernemingen en opleidingsinstellingen en wordt continu up-to-date gehouden.

 Ga voor vakkennis machinist naar het menu: Machinist.

Op de website www.saferail.nl is veel informatie te vinden over de  Europese wet- en regelgeving op het spoorgebied. Ook actuele Nederlandse wet- en regelgeving en 2e Kamerstukken zijn daar beschikbaar. Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend over juistheid of compleetheid. De website valt niet onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu noch onder die van VVRV.

 

Directie Overleg Spoorweg Veiligheid (DOSV)

VVRV verzorgt het secretariaat en uitvoerende werkzaamheden voor DOSV: het  besluitvormend gremium van de spoorsector in Nederland op het gebied van Spoorwegveiligheid. In DOSV hebben 5 belangrijke onderdelen van de spoorsector zitting:

 • ProRail: vertegenwoordigt gehele ProRail organisatie
 • NS: vertegenwoordigt alle NS bedrijven
 • Spitzke
 • KNV Vereniging Spoorgoederenvervoer: vertegenwoordigd de bij KNV aangesloten spoorgoederenvervoerders en vervoerbedrijven van spooraannemers.
 • Arriva
 • Keolis
 • Railexperts
 • DB Cargo
 • Er zijn nog een aantal belanghebbenden in de spoorsector die bij geen van bovenstaande partijen zijn aangesloten, communicatie in twee richtingen met deze partijen is punt van aandacht.

Het DOSV vindt spoorwegveiligheid belangrijk, zonder daarbij (bedrijfs) economische en maatschappelijke afwegingen uit het oog te verliezen. De manier waarop de spoorsector werkt aan verhoging van de spoorwegveiligheid kan effectiever, door beter samen te werken en door de onderwerpen te prioriteren en te managen. Daarbij legt het DOSV de focus op het realiseren van speerpunten die een hoog verwacht verbeter effect op spoorwegveiligheid halen, in relatie tot de geïnvesteerde energie en euro’s.
Dit leidt tot het mission statement van het DOSV:

Wij verhogen de spoorwegveiligheid door samen effectiever te sturen op verbetering

De visie van DOSV geeft aan waar we op lange termijn willen zijn, het wenkend perspectief voor spoorwegveiligheid:

 • De meest urgente risico’s op spoorwegveiligheid onder controle
 • Adequate, snelle actie door de spoorsector op urgente, belangrijke issues, zonder focus op schuldvraag
 • Onderling delen van analyses en oplossingen in vertrouwen, elkaar aanspreken op ongewenst gedrag
 • Maatschappelijke beoordeling als ‘een sector die zijn verantwoordelijkheid samen neemt’
 • Samen opereren waar dat kan, wederzijds respect voor afwijkende visies van bedrijven

Spoorwegveiligheid gaat vaak over grote projecten met veel aspecten. Te veel daarvan tegelijk aanpakken heeft als risico dat er niets tot resultaat leidt. Daarom focust DOSV enerzijds op het oogsten van laaghangend fruit en anderzijds voor omvangrijke issues: scherp prioriteren op verwacht veiligheidseffect per geïnvesteerde euro/energie. DOSV focust daarom op het resultaatgericht uit managen van 5 speerpunt projecten op spoorwegveiligheid die over de interfaces gaan.
Nadat een project is afgerond kan een nieuw speerpunt worden gekozen.

Bij het zoeken naar een gemeenschappelijke richting prevaleren de gezamenlijke belangen van de sector boven het eigen belang van de deelnemende partijen. De weging van de belangen is de optelsom van de eigen belangen die, voor individuele continuïteit, een basis van gezamenlijkheid nodig heeft bij de betreffende issues.