Nieuwsberichten

Aangepaste openingstijden rondom feestdagen

In verband met onder andere feestdagen is de VVRV op de volgende dagen niet telefonisch bereikbaar: maandag 2 april 2018 vrijdag 27 april 2018 donderdag 10 mei 2018 vrijdag 11 mei 2018 maandag 21 mei 2018 vrijdag 27 juli 2018 maandag 24 december 2018

Lees meer...

Opschorting erkenning Belgische machisten ERTMS in Nederland

Sinds 1 januari 2017 bestaat er een regeling voor wederzijdse erkenning van een deel van de opleidingen en examen ERTMS tussen België en Nederland. Dat betekent concreet dat machinisten die in België zijn opgeleid voor ERTMS (ETCS HSL L4/L3

Lees meer...

Regeling specifieke vrijstellingen wagencontroleur

Het huidige VVRV-examenprogramma wagencontroleur bevat de modules Basisbekwaamheden en Vervoer Gevaarlijke Stoffen. Voorheen werden examens bij de SERV afgenomen. De volgende certificaten geven vrijstelling voor de modules Basisbekwaamheden en Vervoe

Lees meer...

ISO-Certificaat

Met trots melden we dat de VVRV ook voor 2017 de hercertificering voor ISO 9001 heeft behaald. Het is een certificaat volgens de laatste ISO normen van 2015.   publicatiedatum: 13 april 2017

Lees meer...

Wederzijdse erkenning van een deel van de opleidingen en examens ERTMS tussen België en Nederland

Wederzijdse erkenning van een deel van de opleidingen en examens ERTMS tussen België en Nederland Vanaf 1 januari 2017 worden de basisregels voor de opleidingen en examineringen aangaande het Europese beveiligingssysteem ERTMS voor machinisten

Lees meer...

Certificaten rangeerder

Per 1 april 2017 dienen de Rangeerder certificaten die voorheen automatisch bij het behalen van de Machinist Goederen certificaten werden verstrekt,  apart aangevraagd te worden.De speciale modules voor de aanvraag van de certificaten zijn toege

Lees meer...

materiaal examens Materieelbekendheid en wegbekendheid

Samen met deskundigen uit de spoorwegondernemingen heeft VVRV in 2015 en 2016 veel energie besteed aan het voorbereiden van examens kennis van de infrastructuur (wegbekendheid) en kennis van rollend materieel (materieelbekendheid). Zoals bekend ga

Lees meer...

Vernieuwde vakkennis per 1 februari 2017

In 2013 verscheen de eerste versie van de vakkennis machinist. Deze vakkennis, verdeeld over 10 clusters, bevat het bronmateriaal voor de examinering van de machinist en is zorgvuldig samengesteld en gereviewd door diverse deskundigen van verschillen

Lees meer...

Aanvraag praktijkexamen machinist eenvoudiger

Met ingang van begin juni is de zogenaamde ‘werkgeversverklaring’ voor het praktijkexamen machinist vereenvoudigd. Omdat de kandidaat tijdens het praktijkexamen niet de verantwoordelijk machinist van de trein is, hoeft hij/zij ook niet aa

Lees meer...

Overgangsregeling ERTMS

Als gevolg van de invoering van het ERTMS-examen Betuweroute per 1 september 2015 en het stoppen van het GARB examen per 31 augustus 2015  is onderstaande overgangsregeling van kracht. In de regeling is meegenomen dat verschillende baanvakken in

Lees meer...

Demo vraagvormen theorie-examen

Er is een demo beschikbaar met meer informatie over de wijze van afname van het examen en om kennis te maken met de verschillende vraagvormen.   Zie Demo examens.

Lees meer...