Kwaliteit en toezicht´╗┐

Omdat VVRV haar taken namens de Minister uitvoert, valt de stichting onder toezicht van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Dat betekent dat ILT het functioneren van VVRV regelmatig monitort. Examenprogramma's worden beoordeeld door de directie Openbaar Vervoer en Spoor en vastgesteld door VVRV.

Daarnaast wil VVRV zelf natuurlijk ook kwaliteit leveren. Om die reden zijn we ISO-gecertificeerd en werken we met een kwaliteitshandboek.