Organisatie´╗┐

´╗┐Als dagelijks aanspreekpunt is een bureau ingesteld. Zij zorgt ervoor dat alle activiteiten soepel en correct verlopen: de examens, het opbouwen van expertise en het runnen van de projecten. 

Net als iedere stichting heeft VVRV een bestuur dat bepaalt wat wij wel en niet doen. In dat bestuur zijn belangrijke partijen in de Railsector vertegenwoordigd: ProRail, KNV Spoorgoederenvervoer, Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland en NS. 

Onze inhoudelijke deskundigheid is geborgd in het College van Deskundigen. Dit college bestaat uit vakmensen uit de railsector en houdt zich bezig met de inhoudelijke beoordeling en het up-to-date houden van de examens, de examenuitslagen en het ontwikkelen van nieuwe examenprogramma's. Ook behandelt men bezwaren tegen examenuitslagen. 

Ons College van Expertise onderzoekt welke behoeften er zijn in de railsector en welke expertise beschikbaar moet komen. Op basis daarvan adviseert men het bestuur over projecten die kunnen worden uitgevoerd. Zo zorgt het College voor het opbouwen en ter beschikking stellen van expertise op het gebied van vakmanschap en veiligheid.
Daarnaast werkt VVRV met (externe) projectleiders voor bijvoorbeeld het ontwikkelen van examenprogramma's en andere VVRV projecten. 

De examinatoren van VVRV zijn gecertificeerd, dat wil zeggen dat ze examen hebben gedaan om examen af te nemen. Dat geldt zowel voor de praktijkexaminatoren als voor de examinatoren van de kennistoetsen en veiligheidscommunicatie. Alle examinatoren zijn opgenomen in een register.  

Op de pagina kennismaken vindt u meer informatie over ons bestuur, het College van Deskundigen, het College van Expertise, examinatoren en onze medewerkers.